درباره ما

در عصري که تمام تفکرات و نگاه ها معطوف به ايجاد کالاهايي منحصر به فرد و با قابليت ايجاد سرعت در کار و نيز حذف پيش نيازها و مصالح سنتي مي باشد ، برآن شده ايم که از اين سير تکامل دور نمانده و از امکانات موجود در راستاي توليد قطعه اي استفاده نمائيم که اگر چه نياز آن تا اين لحظه به زبان آوره نشده ولي اين به آن معني نيست که اهميت آن  ناديده گرفته شود .بلکه نياز به چنين راهکاري در ذهن تمام استادکاران حرفه اي بصورت نيازي پنهان نهفته بود . بر اين اساس قطعه اي با رعايت کيفيت – نو آوري – توسعه مستمر – بکارگيري بهترين امکانات توليدي و بکارگيري بهترين مواد اوليه توليد شد که ابزاري ساده و موثر در دستان با کفايت پيمانکاران و استادکارن حرفه اي باشد تا بتوان با بکارگيري کف خواب صنعتي توالت ايراني مشکلات ناشي ازنشت و نم سرويس هاي بهداشتي را مرتفع نمود.  شرکت عمران گستر اريکه به عنوان طراح و توليد کننده انحصاري کف خواب صنعتي توالت ايراني اين روش را به عنوان راه حلي قطعي براي مشکل آب بندي و زير سازي توالتهاي ايراني عرضه مي نمايد.