کف خواب گود مخصوص کاسه های سیفون دار(کدKFSD)
کف خواب سرویس بهداشتی گودمخصوص کاسه های سیفون دار

کف خواب صنعتی توالت ایرانی گود  مخصوص کاسه های سیفون دار
شرکت سازنده:عمران گستر اریکه
قیمت   :                           5.598.000  ریال
جنس مواد: پلی اتیلن
کالای در بسته :1
کف خواب توالت ایرانی نیم گود و تخت (کد:KFS2)
کف خواب توالت ایرانی نیم گود و تخت

سازنده : شرکت عمران گستر اریکه
قیمت  :           5.172.050    ریال        
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 1عدد
کف خواب صنعتی توالت ایرانی گود (کد:KFS)
کف خواب صنعتی توالت ایرانی گود
کف خواب صنعتی توالت ایرانی گود مخصوص سقفهای تیرچه بلوک
سازنده : شرکت عمران گستر

  قیمت  :                    5.172.050   ریال
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 1
کف خواب 125 میلیمتری (کد:KF125)


سازنده : شرکت عمران گستر
قیمت :                   941.200   ریال
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 10
کف خواب 110 میلیمتری (کد:K110)

سازنده : شرکت عمران گستر

قیمت :         941.200  ریال
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 10
 
کف خواب 90 میلیمتری (کد:KF90)


سازنده : شرکت عمران گستر
قیمت :                    941.200  ریال              
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 10
کف خواب 75 میلیمتری (کد:KF75)


سازنده : شرکت عمران گستر
قیمت  :                          896.320  ریال
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 10
کف خواب 63 میلیمتری (کد:KF63)

سازنده : شرکت عمران گستر
قیمت :                     896.320   ریال
جنس مواد : پلی اتیلن
کالای داخل بسته : 10
درپوش چدني (کد: s-107)


شرکت عمران گستر اریکه
مبلغ  :                         747.500  ریال
جنس مواد : چدن
کالای داخل بسته : 1