محصولات ما

کف خواب گود مخصوص کاسه های سیفون دار

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :1
7.128.600 ریال

کف خواب توالت ایرانی نیم گود و تخت

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :1
6.649.000 ریال

کف خواب صنعتی توالت ایرانی گود

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :1
6.649.000 ریال

کف خواب 125 میلیمتری

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :10
1.199.000 ریال

کف خواب 110 میلیمتری

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :10
1.199.000 ریال

کف خواب 90 میلیمتری

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :10
1.199.000 ریال

کف خواب 75 میلیمتری

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :10
1.160.000 ریال

کف خواب 63 میلیمتری

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: پلی اتیلن
  • کالای در بسته :10
1.160.000 ریال

درپوش چدني

  • شرکت سازنده: عمران گستر اریکه
  • جنس مواد: چدن
  • کالای در بسته :1
960.000 ریال